کد خبر ۴۳۱

خدمات 24 ساعته ربات

ربات با رصد 24 ساعته منابع مختلف مطالب مدنظر شما را جمع آوری نموده و به سایت تان منتقل می کند. بعد از انتقال هر مطلب را در دسته بندی مربوط به خود قرار داده و تصویر شاخص هریک را ایجاد می نماید.