کد خبر ۴۶۳ انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۵

اسکریپت خبرخوان برای توسعه دهندگان

در صورتی که برنامه نویس هستید و می خواهید نرم افزار خود را به ربات متصل کنید از آموزش زیر استفاده نمایید. در این آموزش نحوه اتصال وب سایت و اپلیکیشن به ربات بیان شده است.